Po zaključku Ekonomske poslovne fakultete v Mariboru leta 1996 sem se zaposlil na Probanki d.d., kjer sem pričel z oblikovanjem programa Odnosov z investitorji. Po petih letih dela na banki sem prevzel mesto direktorja marketinga v podjetju Medinet d.o.o. (Amis / Simobil / A1). V letu 2002 se postal direktor projektov in vodja inkubatorja Tovarne podjemov (podjetniški inkubator Univerze v Mariboru), kjer sem sedemnajst let soustvarjal programe iz področja podpore startup scene v Sloveniji, svetoval uveljavljenim in startup podjetjem, ter uspešno pridobival nepovratna sredstva. V tem času sem pridobil naziv magister ekonomskih znanosti in v letu 2020 licenco za nadzornika podjetij.

S 24-letnimi izkušnjami, odličnim poznavanjem podjetniškega okolja in  številnimi referencami (predstavljen v zavihku Reference) vam lahko ponudim celovito podporo za zagon,  ponovni zagon, rast in povečanje poslovne uspešnosti.

Jure Verhovnik

Članstvo v strokovnih organizacijah/telesih: 

  • član strateškega sveta Ekonomsko poslovne fakultete (od 2017)

  • mentor startup in scaleup podjetjem v okviru programa P2, SK75 ter SK200 Slovenskega podjetniškega sklada (od 2006)

  • član predselekcijske in glavne komisije tekmovanja za najbolj inovativno mlado podjetje v Sloveniji Start:up Slovenija (od 2008 do 2018)

  • član komisije za inovativnost in član delovne skupine za spodbujanje inovativnosti pri Štajerski gospodarski zbornici (od leta 2007 do leta 2015)

  • predsednik Združenja inkubatorjev in tehnoloških parkov (2015)

  • član programskega sveta za področje razvoja inovativnega okolja pri Javni agenciji podjetništvo in tuje investicije (v letu 2007)

  • član komisije »Mladi za razvoj Maribora« pri Mestni Občini Maribor (od leta 2005 do leta 2014)

  • vavčerski svetovalec v okviru Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije – Spirit Slovenija

  • svetovalec v okviru Evropskega projekta »SME go live Science«