Strateška svetovanja

Strateška svetovanja

POSLOVANJE IN FINANCE

Načrtovanje, vodenje in kontrola

Strateško svetovanje obsega načrtovanje, vodenje in kontrolo poslovnega in finančnega poslovanja vašega podjetja.  Primerno tako za uveljavljana podjetja, ki iščejo nov zagon, kot tudi za start up-e. Kot dolgoletni vodja podjetniškega inkubatorja in direktor projektov razpolagam z bogatimi izkušnjami in kompetencami, ki so vezane na izvajanje teh funkcij v  podjetju. Strateško svetovanje zajema znanja in pristope za zagotavljanje finančnih virov za delovanje, načrtovanje delovanja / aktivnosti, načrtovanje, vodenje in nadzor nad človeškimi resursi, izvedba & koordinacija projektov in poročanje. Aktivno svetovanje je namenjeno vodstvom podjetij in se izvaja kot pomoč pri pripravi poslovnih načrtov, strategij, letnih načrtov in poročil, pri pripravi različnih poslovnih dokumentacij in pogajanjih s poslovnimi partnerji. Doslej sem strateško svetoval že več kot 250 podjetjem.

VPELJAVA VITKEGA IN INOVATIVNEGA POSLOVANJA

Dvig inovativnega potenciala podjetja

Vpeljava modela vitkega in inovativnega poslovanja v podjetje zajema skeniranje stanja, pripravo strategije in načrt vpeljave sprememb.  Vitko (lean) poslovanje je učinkovit pristop za zmanjševanje stroškov, dvig produktivnosti in optimizacijo procesov dela ne glede na velikost vaše organizacije.

S tem modelom boste dvignili konkurenčnost in povečali učinkovitost vaše organizacije. To je strategija, ki se je v zadnjem času uveljavila kot orodje za zagotavljanje trajnega napredka in nenehnih izboljšav. Vitkost pomeni, da se rešite vseh ovir na vaši poti, zmanjšate napake in ste stroškovno učinkoviti.

S področjem vitkega podjetništva se aktivno ukvarjam zadnjih 7 let, pri čemer sem izvedel več kot 60 delavnic na to temo, svetoval in bil del ekipe, ki je svetovala podjetjem pri vpeljavi vitkega pristopa in / ali vzpostavljanja sodelovanja s start-up podjetji.

VODENJE MULTIDISCIPLINARNIH TIMOV

Oblikovanje – delitev vlog – izvedba in nadzor

V večini podjetij se srečujemo z multidisciplinarnimi timi, ki zajemajo raznovrstne poklicne profile. Vzpostavljanje učinkovitih odnosov in komunikacije med takšnimi sodelavci je obširno in kompleksno delo. Še težje je takšen tim voditi. Veliko lažje gre, če ima vsak jasno opredeljeno vlogo in dolžnost, člani skupine pa so vodeni s strani vodstva. Na temelju dolgoletnih izkušenj na področju oblikovanja zmagovitih ekip, usposabljanj, določevanja kazalnikov in poslovnih procesov v podjetjih, vam lahko pomagam analizirati in zastaviti zmagovalni tim tudi v vašem podjetju.

DIGITALIZACIJA

Digitalizacija je gonilo današnjega napredka. Brez digitalizacije poslovanja si v bodoče težko predstavljamo razvoj in prihodnost podjetij. Vseeno pa v veliko organizacijah vpeljava teh sprememb predstavlja velik finančni zalogaj, kot tudi izzive v uvajanju sprememb v vaše redno poslovanje.

Moje izkušnje in kompetence na omenjenem področju izhajajo iz 20 letnih izkušenj izgradnje startup podjetij oziroma preoblikovanja in digitaliziranja ustaljenih podjetij. V času zaposlitve na DIH Slovenija, zavod sem pregledal in ocenil 150 vlog za pridobitev vavčerja Digitalna strategija ter pregledal in ocenil 70 izdelanih Digitalnih strategij. Neposredno sem pri digitalizaciji poslovanja svetoval več kot 20 podjetjem. Prav tako sodelujem v 15 p

PRIDOBIVANJE FINANČNIH VIROV IN UPRAVLJANJA NALOŽB

Vsi razvojni projekti v podjetju zahtevajo finančne vire, ki pa jih ni vedno lahko pridobiti. Potrebno je pripraviti ustrezno dokumentacijo in naložbo argumentirati v očeh posojilodajalcev. Za prej navedene projekte / skupine nudim pomoč pri pripravi potrebnih dokumentacij za pridobivanje dolžniških finančnih virov (banke), svetovanje pri oblikovanju strategije za pridobivanje lastniških virov (investitorji), podporo pri pogajanjih ter oblikovanju pogodb in poročanju. Doslej sem pomagal 30 podjetjem, da so pridobila sredstva oz. investicije v skupni vrednosti več kot 8 mio EUR.

VZPOSTAVLJANJA STRATEŠKIH (RAZVOJNIH) PARTNERSTEV DOMA IN V TUJINI

Identifikacija in vzpostavitev sodelovanja

Vzpostavljanje strateških partnerstev zajema identifikacijo potencialnih partnerjev, vzpostavitev kontakta in sodelovanja, načrtovanje in izvedbo projektov.

Mreža posameznikov, podjetij in inštitucij s katerimi aktivno sodelujem v okviru številnih projektov in aktivnosti lahko predstavlja dober potencial tudi za širitev vaših obzorij in delovanja. Vključeni partnerji: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Slovenski podjetniški sklad, Agencija Spirit, Fakultete na Univerzi v Mariboru, Rektorat UM, ULJ, tehnološki parki & inkubatorji v Sloveniji, srednje šole. Partnerji iz tujine (cca 60 partnerjev iz 30 držav) podjetja, razvojne inštitucije, državne inštitucije, posamezniki.

Podjetniška usposabljanja

Podjetniška usposabljanja

Področje usposabljanja: poslovno in finančno načrtovanje, vitko podjetništvo, učinkovita predstavitev, prodaja, pridobivanje, finančnih virov,….

Podjetniška usposabljanja so namenjena timom, ki se soočajo z izzivi na področju poslovnega in finančnega načrtovanja, skušajo vzpostaviti vitko podjetništvo, povečati inovativnost in stroškovno učinkovitost v svoji organizaciji, morajo pripraviti učinkovito predstavitev, pridobiti finančne vire,….

DELAVNICE:

Kako pridobiti nepovratna sredstva

Razvoj je nemogoče financirati iz lastnih virov. Koriščenje nepovratnih sredstev vam pomaga pri doseganju strateški ciljev hitreje in z manjšim lastnim vložkom.

Notranje inoviranje

Izkoristite potencial inovativnosti zaposlenih v podjetju in povečajte svoje prihodke in konkurenčno prednost. Skupaj bomo s pomočjo pristopov vitkega podjetništva in design sprinta poiskali nove poslovne priložnosti.

Oblikujte top prezentacijo, ki prepriča

Kako uspešno prepričati poslovne partnerje, sodelavce in nadrejene, da prisluhnejo vaši ideji. Izvedeli boste, kakšna mora biti vsebina, slidi in potek prezentacije, da dosežete optimalen učinek. Udeleženci sami pripravijo praktično prezentacijo za svoj primer.

Spodbudite inovativnost in podjetnost pri zaposlenih

Zelo lahko in zelo hitro pademo v rutino. Spodbujanje samoiniciativnosti, podjetnosti in razvoja inovativnih idej, ki bodo podjetju omogočile napredek je ključno tako za rast podjetja, kot dvig kompetenc in osebne rasti zaposlenih.

Pridobivanje nepovratnih sredstev

Pridobivanje nepovratnih sredstev

Identifikacija projektov – priprava dokumentacije – izvajanje – načrtovanje likvidnosti – poročanje

Organizacijam pomagam identificirati področja, ki imajo potencial za pridobitev evropskih spodbud, skupaj razvijemo strategijo za pridobivanje nepovratnih sredstev in identificiramo primerne razpise. Na temelju lastne mreže partnerjev in inštitucij s katerimi sodelujem, vam zagotavljam pomoč pri oblikovanju partnerstev, kjer so le-ta potrebna. Za vas izpolnim prijavno dokumentacijo, pomagam vam pri načrtovanju likvidnosti in finančnih virov, sodelujem pri izvedbi projekta in poskrbim za poročanje. Doslej sem uspešno pridobil že cca 15 mio EUR za lastne potrebe in druga podjetja.

Nadzor poslovanja podjetij

Nadzor poslovanja podjetij

Certificirani nadzornik podjetij / nadzorni odbori podjetij

Učinkovito, enostavno in ažurno spremljanje poslovanja omogoča vodstvu podjetja, da sprejema odločitve in real time in tako zagotavlja doseganje zastavljenih ciljev / kazalnikov poslovanja, ugotavlja odstopanja in še pravočasno odreagira. Sem certificiran nadzornik poslovanja podjetij in delovanja nadzornih odborov podjetij. Preventiva je boljša kot kurativa, nadzor je obvezni del poslovanja – poiščite neodvisni zunanji vpogled, da dobite realno sliko.

Podjetništvo v šolah

Podjetništvo v šolah

Podjetniški krožki – natečaji –  startup vikendi  

Z namenom približanja podjetništva mladim pomagam številnim osnovnim, srednjim in visokim šolam pri vzpostaviti in oblikovanju podjetniških krožkov, izvedbi podjetniških natečajev, startup vikendov ter pri pridobivanju financiranja za izvedbo tovrstnih programov. Skozi primere dobrih praks, praktično delo ter veliko zabave učenci / dijaki / študenti spoznajo kaj je podjetništvo, kako pričeti lasten posel, kaj so glavne nevarnosti ter kako uspešno prepričati poslovne partnerje k sodelovanju.