0
Svetovanj
0
Usposabljanj
0
milijonov € sredstev

Svetovanja iz področij poslovnega in finančnega načrtovanja, kontrole, trženja, projektnega vodenja, vodenja podjetja, pridobivanja finančnih virov, učinkovitega pridobivanja subvencij:

 • v obdobju od leta 2006 do sedaj sem izvedel več kot 3.000 svetovanj (skupaj okoli 6.600 ur) cca 260 podjetjem ter cca 400 inovativnih posameznikov.   

Usposabljanja / izobraževanja iz področij poslovnega in finančnega načrtovanja, kontrole, trženja, projektnega vodenja, vodenja organizacije, pridobivanja finančnih virov ter učinkovitega pridobivanja subvencij EU:

 • v obdobju od leta 2006 do sedaj sem izvedel več kot 380 usposabljanj/delavnic, na katerih je sodelovalo 2400 slušateljev iz 998 podjetij ter 525 inovativnih posameznikov. 

 Sodelovanje pri domačih in mednarodnih razvojih projektih, vsebinsko in finančno načrtovanje projektov, pomoč pri pripravi dokumentacije, izvedba aktivnosti, koordinacija in vodenja timov, poročanje ter načrtovanje likvidnosti:

 • v obdobju od 2006 do danes sem aktivno sodeloval pri več kot 33 nacionalnih oz. transnacionalnih projektih; skupna vrednost projektov cca 30 mio EUR.

Podjetjem sem nudil celovito pomoč na sledečih področjih: poslovno in finančno načrtovanje, zagotavljanje likvidnosti, pogajanja z bankami za zagotovitev finančnih sredstev, izvajanje plačilnega prometa, priprava finančnih / poslovnih poročil, nadzor nad porabo sredstev, načrtovanje in izvedba investicij, optimizacija poslovnega rezultata, sodelovanje na področju človeških virov

 • Pošta Slovenije d.d.
 • Nova KBM d.d.
 • Spirit Slovenija
 • Slovenski podjetniški sklad
 • Eti d.d.
 • Palfinger d.o.o.
 • Verus d.o.o.
 • Optium d.o.o.
 • Pressclipping d.o.o.
 • Varnost d.o.o. / Aktiva d.o.o.
 • Comtec d.o.o.
 • Inova IT d.o.o.
 • Drugi vid d.o.o.
 • Sfera IT d.o.o.
 • Quadro d.o.o.
 • Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
 • Štajerski tehnološki park d.o.o.
 • Saša inkubator d.o.o.
 • Preis Sevnica d.o.o.
 • ASK d.o.o.
 • Simarine d.o.o.
 • Eforma d.o.o.
 • Coinhab d.o.o.
 • In composite d.o.o.
 • Maestro Amadeus d.o.o.
 • Poligram d.o.o.
 • Mariborska razvojna agencija p.o.
 • RRA Koroška d.o.o.

in 375 drugih svetovanj / podpore podjetjem iz različnih poslovnih področij.